Werk aan een Sportieve School

Handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs

Inleiding: 'Werk aan een sportieve school'.

Werk aan een Sportieve School bestaat uit:

 1. Handboek
 2. Good practice scholen VO
  - Open Schoolgemeenschap Bijlmer
  - Bredero College
 3. Good practice scholen scholen
  - PO Louis Bouwmeesterschool Circusproject
  - School voor Maas en Waal
 4. Bijlagenboek
 5. DVD “Werk aan een sportieve school” bevat een beeldverslag van de activiteiten van de basisscholen in het kader van het projectjaar EYES

Kinderen moeten sporten, dat is goed voor ze. U leest het in de krant, u ziet het op televisie. U kent de statistische gegevens uit beleidsnotities. U wéét hoe belangrijk het is. Uit de schoolpraktijk, uit uw Pabo- of ALO-tijd. Kinderen hebben beweging nodig. Sport en beweging is veel meer dan alleen een middel in de strijd tegen overgewicht; het is goed voor de motoriek, voor sociale vaardigheden, voor de concentratie, voor leerprestaties.

U heeft misschien al van het begrip 'brede school met sportprofiel' gehoord. Zoals er ook brede scholen zijn met een cultureel profiel. U denkt: 'dat lijkt me wel wat, doet u maar'. En tegelijk peinst u: 'waar haal ik in vredesnaam de tijd, het geld en de mensen vandaan?'

Natuurlijk is het geen kwestie van 'doet u mij maar…'; een sportieve school is nu eenmaal geen knipwit. Er is intensieve samenwerking en coördinatie voor nodig tussen gymleerkrachten, directie, buurtwerk, sportverenigingen, ouders en de kinderen zelf.
Een brede school met sportprofiel is niet in een middag gerealiseerd, nee, dat duurt wel een paar jaar. En er is ook niet één juiste manier voor te duiden. Het begint misschien met 'iets meer sporten dan voorheen'. En wie weet, na dat leuke circusproject en na de oprichting van een schoolsportclub, wordt u ervaren als een bovengemiddeld sportieve school. Dat is toch al een stap in de richting van het sportprofiel?

Dit handboek is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor scholen met sportieve ambities. Stap voor stap worden de verschillende fasen weergegeven waar u als school in terecht kunt komen. Er wordt beschreven wat er van betrokkenen wordt verwacht en met welke resultaten stappen kunnen worden afgesloten. Een aantal scholen in Amsterdam is u al voorgegaan, doe uw voordeel met hun ervaringen.

Bovendien bevat het handboek scans, praktische hulpmiddelen en nauwkeurige beschrijvingen van uitgevoerde projecten. Met behulp van dit handboek kunt u op een overzichtelijke manier komen tot meer sport op school. Natuurlijk is het mogelijk om onderdelen uit dit handboek los te gebruiken. Niet iedere school zal kunnen, en willen besluiten om zich om te vormen tot een brede school met een uitgebreid sportprogramma. Het handboek is ook zeer bruikbaar voor de organisatie van bijvoorbeeld een (olympische) sportdag, een circusproject of een beweegweek.

Wij wensen u veel succes met het realiseren van meer sport en beweging in het onderwijsprogramma. Houd het handboek vooral bij de hand. Aan het werk: op naar een sportieve school!

Amsterdam, april 2005

Index


1: Handboek
- Inleiding
- Middelen en begrippen
- Aanpak in fasen
- Voorwaarden
- Informatie aan ouders
- Vakonderwijs en schoolsport
- Bos
- Beweegmanagement
- Regelingen en subsidies
- Planmatige aanpak
- Ouders
- Een beeld zegt meer......
- Multimedia

2: Good practice scholen VO
- Bredero College
   - Inleiding
   - Concrete doelstellingen
   - Randvoorwaarden
   - Jaarprogramma 1e klas
   - Sportstimulering
   - Evaluatie
- OSB
   - Inhoudsopgave
   - De Onderwijsvisie
   - Het brede school concept
   - Duidelijk sportief imago
   - Onderwijs in bewegen
   - Topsport
   - Profileren als sportief
   - Het reguliere programma
   - Randvoorwaarden
   - De Werkwijze
   - LO 2 in het VMBO
   - Op weg naar de toekomst

3: Good practice scholen PO
- Louis Bouwmeester
   - Inhoudsopgave
   - Inleiding
   - Buitenschoolse sportaanbod
   - Sportkennismakingsaanbod
   - Discussiepunten
   - Binnenschoolse aanbod
   - Aandachtspunten
- School van Maas en Waal
   - Inhoudsopgave
   - Inleiding
   - Initiatiefase
   - Definitiefase
   - Ontwikkelfase
   - Uitvoeringsfase
   - Organisatie voorstelling
   - De voorstelling
   - Meerwaarde circusproject

4: Bijlagen
- Documenten
- Links

5: Multimedia
- "Werk aan een sportieve school"

 
     
This is an original Thijs Houtenbos Design